2013-05-04

Gyvūnų priėmimo į prieglaudą planavimas ir tvarka

Straipsnelyje rasite šią informaciją:
Gyvūno klinikinis tyrimas
 • Priėmimo pajėgumų planavimas
 • Priimamojo personalas
 • Priėmimo zonos išplanavimas ir interjeras
 • Pagrindinės darbo priimamajame gairės ir tvarka
 • Priėmimo tvarka
 • Įkurdinimo alternatyvos ir srautų planavimas
 • Priėmimo zonos reikmenų sąrašas

Gyvūnų įvertinimas priėmimo metu prieš patenkant į likusią prieglaudos dalį yra tarsi patikrinimo punktas pasienyje. Tai yra kritinis taškas, kuriame identifikuotos problemos padeda:

 • užtikrinti, kad kiekvienam gyvūnui iškart suteikiama reikiama priežiūra,
 • išsiaiškinti informaciją, jei yra galimybė palengvinti gyvūno atidavimą, perdavimą arba kitą alternatyvų gyvūno įkurdinimo procesą,
 • apriboti sergančių gyvūnų buvimą šalia likusios populiacijos,
 • sustiprinti gyvūnų ir darbuotojų saugumą.

Atpažinę gyvūnus, kurie turi didelius šansus būti atiduotais, mes galėsime pagreitinti jų kelią į laimingą atomazgą. Tinkamai planuojant priimamų gyvūnų srautus, mes galėsime sutrumpinti gyvūnų buvimo prieglaudoje laikotarpį bei pagerinti gyvūnų sveikatą ir gerovę.

Priėmimo pajėgumų planavimas


Kiekvieną dieną atvyksiančių gyvūnų apytikris apskaičiavimas leidžia atitinkamai planuoti priimamojo darbuotojų poreikį. Kasdienis ar mėnesinis gyvūnų priėmimo bei išvykimo palyginimas leidžia kontroliuoti populiaciją. Priėmimo ir judėjimo srautų planuose turi būti numatyta kokia nors aiški atskirtis tarp priimamų ir išvykstančių gyvūnų.

Svarbu skaičiuoti, kiek kasdien tikimasi priimti gyvūnų, ir vesti mėnesines ataskaitas tam, kad būtų galima sekti patenkančių gyvūnų kiekio priklausomybę nuo sezono. Numatomas vidutinis priėmimų skaičius per dieną (mėnesinis dienos vidurkis, arba MDV) gali būti apskaičiuojamas dalijant per mėnesį priimtus gyvūnus iš mėnesio dienų skaičiaus. Numatomas mėnesinis gyvūnų skaičius gali būti nustatytas remiantis gyvūnų priėmimą kontroliuojančia strategija arba tvarkaraščiu, arba atsižvelgiant į praėjusių metų duomenis ir tendencijas. Pavyzdžiui, jei visus ankstesnius mėnesius yra pastebimas priėmimo padidėjimas 33% lyginant su praėjusiais metais, tuomet ateinančio mėnesio priėmimą irgi reikėtų planuoti 33% didesnį. Kadangi šie paskaičiavimai yra vidutiniai, bet kurią atskirą dieną gali būti priimama daugiau ar mažiau gyvūnų.

Priėmime turėtų dirbti toks kiekis personalo narių, kuris atitiktų sezoninius ir kasdienius priimamų gyvūnų skaičiaus svyravimus. Įvertinkite, kiek laiko reikia patyrusiam darbuotojui atlikti visas gyvūno priėmimo procedūras, aprašytas protokoluose. Dauginant vidutinį priėmimų skaičių per dieną iš laiko minutėmis, reikalingo kiekvienai priėmimo procedūrai atlikti, galima spręsti apie darbuotojų poreikį. Pavyzdys: 15 min * 10 kačių per dieną = 150 min arba 2,5 h. Jei tik įmanoma, organizuokite komandinį darbą po du. Sezoniniai darbuotojai gali būti reikalingi vasaros metu, esant kačiukų antplūdžiui. Tokiais atvejais naudinga suporuoti patyrusį priėmimo komandos darbuotoją su sezoniniu darbuotoju, taip sumažinant poreikį apmokymams bei sutaupant pinigų.

Priimamojo personalas


Priėmimo darbuotojai turi būti apmokyti atlikti klinikinį tyrimą ir elgsenos įvertinimą, išmanyti užkrečiamų ligų plitimą bei kontrolę, o taip pat apie populiacijos valdymą. Jei įmanoma, priėmimo procedūros turėtų būti atliekamos komandiškai, siekiant užtikrinti tiek darbuotojų, tiek gyvūnų saugumą. Jei priimamojo darbuotojai taip pat prižiūri ir prieglaudoje jau esančius gyvūnus, imkitės atsargumo priemonių, kad būtų išvengta ligų perdavimo naujai atvykusiems gyvūnams - prieš imdamiesi darbo su priimamais gyvūnais, darbuotojai turi plautis rankas bei apsivilkti švarius rūbus.

Priėmimo zonos išplanavimas ir interjeras


Priėmimo zona turi būti naudojama tik gyvūnų priėmimui; sergančių gyvūnų medicininei priežiūrai, eutanazijos procedūroms turi būti paskirtos kitos zonos. Jei to padaryti neįmanoma, tos pačios zonos negalima vienu metu naudoti skirtingoms reikmėms, ir prieš naudojant zoną naujų gyvūnų priėmimui, ji turi būti kruopščiai išdezinfekuota. Priėmimo patalpa turi būti visiškai uždara, kad gyvūnai negalėtų pabėgti. Joje turėtų būti lengva palaikyti švarą bei ramybę. Priėmimo zonoje gali būti pastatyti keli narvai, bet jie turėtų būti skirti tik trumpalaikiam gyvūnų apgyvendinimui - daugiausia kelioms valandoms. Gyvūnų klinikinio tyrimo procedūra turi būti suplanuota dar prieš patį priėmimą, kad kuo mažiau tektų keisti globotinių buvimo vietas bei pakartotinai jais rūpintis. Visos klinikiniam tyrimui ir dezinfekcijai prieš priimant sekantį gyvūną skirtos priemonės turi būti paruoštos iš anksto. Patariama pasirūpinti atskiromis zonomis šunims, katėms ir kitoms rūšims. Jei tai neįmanoma, reiktų sukurti bent minimalius barjerus, kad šunys ir katės vieni kitų nematytų, ir vengti vienu metu dirbti su skirtingomis gyvūnų rūšimis. Įrenkite aukščiau esančių lentynų arba pakylų, ant kurių statysite transportavimo narvelius su katėmis, kad jų nereiktų statyti ant grindų (katės jaučiasi saugiau, jei gali aplinką stebėti iš viršaus, ir tuomet patiria mažiau streso). Narvelius visuomet kuo nors uždenkite - tai irgi padeda išvengti streso. Nepalikite pririštų priėmimo zonoje šunų be priežiūros.

Pagrindinės darbo priimamajame gairės ir tvarka


 • Po/prieš kiekvieną priėmimo procedūrą visi paviršiai, laikymo vietos ir transportavimo narveliai privalo būti išvalyti ir dezinfekuoti (straipsniai apie prieglaudų dezinfekciją).
 • Visa priimamojo zona turi būti valoma ir dezinfekuojama mažiausiai kartą per dieną bei po kiekvieno sergančio gyvūno.
 • Atvykusius sveikus gyvūnus įkurdinkite švariuose, dezinfekuotuose narvuose atokiau nuo sergančių gyvūnų.

Priėmimo tvarka


Visi duomenys apie gyvūną turi būti užrašyti jo kortelėje
Visi duomenys apie gyvūną turi būti užrašyti jo kortelėje
Siekiant nustatyti tikslius priėmimo žingsnius, kiekviena prieglauda turėtų įvertinti vietinės gyvūnų populiacijos ypatumus ir poreikius. Čia pateikiami keli svarbiausi žingsniai, kurie turėtų būti įtraukti į priėmimo tvarkos aprašą:

 • Kiekvienas asmuo, pristatęs į prieglaudą gyvūną, turi užpildyti gyvūno istorijos anketą. Šeimininko ar gyvūną radusio asmens suteikta informacija gali būti labai vertinga, nustatant gyvūno poreikius bei galutinai nusprendžiant jo lemtį.
 • Būtina atidžiai įvertinti gyvūną prieš išimant jį iš narvo.
 • Mikroschemos ir kitų identifikacijos ženklų paieška yra būtina.
 • Įvertinkite apytikslį gyvūno amžių, nustatykite lytį.
 • Pasverkite gyvūną.
 • Atlikite trumpą klinikinį tyrimą, įskaitant apžiūrą su Vudo lempa ir visus kitus pirminių tyrimų testus, pasirenkamus priklausomai nuo prieglaudos gyvūnų populiacijos poreikių ir prieglaudos išplanavimo (pvz., retroviruso testas prieš apgyvendinant kates grupėse kartu su kitomis). Taip pat atlikite trumpą gyvūno elgsenos įvertinimą ir pasižymėkite pastebėjimus apie gyvūno elgesį klinikinio tyrimo ir skiepijimo metu.
 • Gyvūnams turi būti atliekama vakcinacija nuo pagrindinių susirgimų.
  • Jei bus reikalinga, pažymėkite pakartotinės vakcinacijos datą.
  • Vakcinas ruoškite tik kai jos reikalingos. Jos turi būti sunaudojamos per valandą nuo jų paruošimo, ir visą tą laiką laikomos šaldytuve.
 • Skirkite vaistų nuo vidaus ir išorės parazitų.
  • Jei bus reikalinga, pažymėkite pakartotinio gydymo nuo vidaus ar išorės parazitų datą.
 • Nufotografuokite gyvūną, kad būtų aiškiai matomas jo snukis ir visi išskirtiniai požymiai.
 • Nedelsiant gydykite ir tinkamai įkurdinkite sergančius ir sužeistus gyvūnus.
 • Gyvūno įkurdinimo vieta ir kelias iki jos turi būti nustatyti iš anksto.

Gyvūno įkurdinimo vieta ir kelias iki jos turi būti nustatyti iš anksto
Gyvūno įkurdinimo vieta ir kelias iki jos turi būti nustatyti iš anksto

Įkurdinimo alternatyvos ir srautų planavimas


Sukurkite atskirus planus šioms gyvūnų kategorijoms:
 • Šuniukai ir kačiukai iki 6-8 savaičių amžiaus (tinkami globai namuose);
 • Šuniukai ir kačiukai nuo 6-8 savaičių iki 5 mėnesių amžiaus (jaunikliai, tinkami atidavimui);
 • Gyvūnai, kuriems reikalingas neatidėliotinas perkėlimas;
 • Sergantys užkrečiamomis ligomis gyvūnai:
  • tokius gyvūnus izoliuokite arba pašalinkite iš populiacijos;
  • jei įmanoma, sergančius užkrečiamomis odos, virškinimo trakto ir kvėpavimo ligomis laikykite atskirai vienus nuo kitų (geriausia - atskirose patalpose);
 • Sužeisti ar sergantys neužkrečiamomis ligomis gyvūnai;
 • Pavojingi ar laikytini atskirose karantino patalpose gyvūnai;
 • Laukiniai gyvūnai
 • Gyvūnai, kurie iškart galėtų keliauti pas naujus šeimininkus;
 • Benamiai gyvūnai, kuriems privalomas karantinavimas;
 • Kiti, kuriems reikalingas karantinavimas;
 • Gyvūnai, kuriems paskirta eutanazija.
(daugiau apie gyvūnų grupavimą ir judėjimo tarp jų planavimą skaitykite straipsnyje Prieglaudos patalpų paskirstymas gyvūnams)

Priėmimo zonos reikmenų sąrašas

 • Neporėtas, lengvai valomas ir stabilus apžiūros stalas;
 • Apsauginiai viršutiniai drabužiai;
 • Vienkartinės pirštinės;
 • Universalus mikroschemų skaitytuvas;
 • Svarstyklės;
 • Fotoaparatas;
 • Fotografavimo vieta;
 • Šaldytuvas;
 • Vakcinos;
 • Priemonės su instrukcija, reikalingos pasireiškus neigiamai skiepų reakcijai;
 • Priėmimo metu reikalingi medikamentai (pvz., priemonės nuo kirminų, išorinei parazitų kontrolei);
 • Švirkštai;
 • Dezinfekcinis muilas/vanduo arba alkoholinis dezinfektorius rankų dezinfekcijai;
 • Popieriniai rankšluosčiai;
 • Termometras su keičiamais vienkartiniais antgaliais;
 • Žibintuvėlis akims;
 • Otoskopas;
 • Stetoskopas;
 • Vudo lempa;
 • Mikroskopas;
 • Mėginių ėmimui reikalingos priemonės:
 • mentelė odos skutmenoms, švirkštai, pagaliukai su tamponėliais galuose,
 • flotacinis tirpalas išmatoms tirti,
 • mėgintuvėliai kraujui;
 • Diagnostiniai testai:
  • parvoviruso antigeno,
  • kačių leukozės viruso antigeno,
  • kačių imunodeficito viruso antikūnų,
 • Saugumo reikmenys:
  • antsnukiai,
  • tinklai;
 • Telefonas, signalinis mygtukas;
 • Šepetys nuo blusų;
 • Pagaliukai su medvilniniais tamponėliais galuose;
 • Priemonė ausų valymui;
 • Nagų žirklės;
 • Žirklės siūlėms kirpti.
__________

Parengta pagal straipsnį Intake Planning, Evaluation and Data Entry


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą